Privacybeleid


Privacyverklaring

Schildersbedrijf Bert Smoorenburg, gevestigd aan Broekhoven 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schildersbedrijf Bert Smoorenburg
Broekhoven 1
6243 BC Geulle
Nederland
+31 (0)43 365 33 60

Bert Smoorenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Schildersbedrijf Bert Smoorenburg.
Hij is te bereiken via info@bertsmoorenburg.nl en/of 06 538 536 33

Persoonsgegevens die wij verwerken!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– BSN personeel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken!
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bertsmoorenburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Garantie bemiddeling.
– Opzoeken juiste kleurnummers.
– Uitvoering service.
– Keuze van de juiste producten.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schildersbedrijf Bert Smoorenburg) tussen zit.

Schildersbedrijf Bert Smoorenburg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Besturingssysteem Windows beveiligd met virusscanner en firewalls, alsmede router ingesteld op het hoogste veiligheidsniveau.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens. Zolang u géén opdracht geeft om deze te verwijderen blijven ze bewaard in ons beveiligd systeem.
Niemand anders dan de medewerker van Schildersbedrijf Bert Smoorenburg heeft inzage in deze gegevens. Deze gegevens bewaren wij i.v.m. vragen over uw schilderwerk en/of verdere aankopen wel geschikt zijn voor uw pand.

Delen van persoonsgegevens met derden!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen!
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Bert Smoorenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bersmoorenburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schildersbedrijf Bert Smoorenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen!
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bertsmoorenburg.nl

Bert Smoorenburg
Schilders en afwerkingsbedrijf
Broekhoven 1
6243 BC Geulle

043 – 365 33 60
06 – 538 536 33

info@bertsmoorenburg.nl

KvK nr: 55025870
BTW nr: NL1575.81.056.B03
Rabobank: 116.503.246
IBAN: NL71RABO0116503246
BIC: RaboNL2U

Reacties zijn gesloten.